Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap, valamint az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a H-KE-III-793/2014. számú, míg az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a H-KE-III-756/2014. számú, 2014. december 17.-én kelt határozatával jóváhagyta. 

A Felügyelet engedélyezési határozata alapján az MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Kezelési szabályzatára vonatkozóan módosulnak a befektetési alapra vonatkozó alapinformációk, a befektetési politika, kockázatok, eszközök értékelése, adózási információk, a szabályozott piacokkal kapcsolatos információk, valamint az alap megszűnésével kapcsolatos információkat bemutató fejezetek.
A Felügyelet "A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról" szóló törvény (Kbftv.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. A módosult Kezelési Szabályzat hatályba lépése: 2014. december 18.


Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap esetében módosulnak az eszközök értékelését, az Alapot terhelő díjakat és költségeket, valamint a harmadik személyre kiszervezett tevékenységeket és esetleges összeférhetetlenségeket bemutató fejezetek.
A Felügyelet "A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról" szóló törvény (Kbftv.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. A módosult Kezelési Szabályzat hatályba lépése: 2015. január 19.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a jelen hirdetményben megfogalmazott összefoglaló adatok nem helyettesítik a Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató megismerését.

Az Alapkezelő a www.mkbalapkezelo.hu honlapon, a www.kozzetetelek.hu honlapon jelenteti meg a jelen hirdetmény tárgyát képező befektetési alapok módosított Kezelési Szabályzatát.

Budapest, 2014. december 18. 

MKB Alapkezelő zRt.