Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap, valamint az MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a H-KE-III-802/2014. számú, míg az MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a H-KE-III-847/2014. számú, 2014. december 18.-án kelt határozatával jóváhagyta. 

A Felügyelet engedélyezési határozata alapján a nevezett alapok  Kezelési szabályzatára vonatkozóan módosulnak a befektetési alapra vonatkozó alapinformációk, a befektetési politika, kockázatok, eszközök értékelése, adózási információk, a szabályozott piacokkal kapcsolatos információk, valamint az alap megszűnésével kapcsolatos információkat bemutató fejezetek.
A Felügyelet "A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról" szóló törvény (Kbftv.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. A módosult Kezelési Szabályzat hatályba lépése: 2015. január 19.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a jelen hirdetményben megfogalmazott összefoglaló adatok nem helyettesítik a Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató megismerését.

Az Alapkezelő a www.mkbalapkezelo.hu honlapon, a www.kozzetetelek.hu honlapon jelenteti meg a jelen hirdetmény tárgyát képező befektetési alapok módosított Kezelési Szabályzatát.

Budapest, 2014. december 19. 

MKB Alapkezelő zRt.