MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke

Az MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának 6.4 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat 31. pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a részesedési ráta értéke 85%.

Budapest, 2015. január 26.

MKB Alapkezelő zRt.