MKB Alapkezelő zRt. rendkívüli közleménye

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap kezelési szabályzatában foglalt befektetési szabályoktól való eltérés

Az MKB Alapkezelő zRt. (szélhely: 1056 Budapest, Váci utca 38. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952), mint az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap(ISIN: HU0000712211) kezelője a Kbftv 139.§. (1) bek. r). pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a Magyar Nemzeti Bankot az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap a Kezelési Szabályzatában meghatározott befektetési szabályoktól történő eltérésről.

Az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000712211) devizafedezeti ügylet kötése eredményeképpen túllépte a kezelési szabályzatában meghatározott, valamint a jogszabályban meghatározott befektetési limiteket (?túlfedezés?). A túlfedezettség mértéke 680.000 EUR mértékű volt, ami az alap vagyonára vetítve mintegy 4.7%-os mértéket jelent, így eltért az alap Kezelési Szabályzatában megengedett mértéktől.

2016. január 5-én a túlfedezettség megszüntetésre került, az ügylet az alap befektetői számára pénzügyi veszteséget nem okozott.

Budapest, 2016. január 5.
MKB Befektetési Alapkezelő zRt.