MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke

Az MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának 6.4 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat 31. pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a részesedési ráta értéke 85%.

Budapest, 2016. január 27.
MKB Alapkezelő zRt.