Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2015. éves számviteli beszámolóinak elkészültéről

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt, tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a 2016. május 6-án, május 11-én, május 17-én és május 20-án jogutód nélkül megszüntetésre kerülő alapok:

MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB 24 Karát 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2015. éves számviteli beszámolói 2016. május 3-tól a tisztelt befektetők rendelkezésére állnak az MKB Alapkezelő www.mkbalapkezelo.hu honlapján.

MKB Alapkezelő Zrt.