Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása Igazgatósági valamint Felügyelő Bizottsági tagokról


Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai megválasztásra és a Cégbíróság által bejegyzésre kerültek.


Igazgatóságának tagjai:
Bartha Ákos - Igazgatósági tag
Sándor Benedek - Igazgatósági tag
Daróczi Andor- Igazgatósági tag


Felügyelő Bizottságának tagjai:
Turner Tibor- Felügyelő Bizottság elnöke
Nagy Viktória- Felügyelő Bizottsági tag
Zsitva Anikó - Felügyelő Bizottsági tag

Budapest, 2016. július 20.