MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke.

Az MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának 7.4 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat VI. 31. pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a részesedési ráta értéke 100%.

Budapest, 2016. október 17.