Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB e-Hoz@am Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Származtatott
Befektetési Alapot az MNB a H-KE-III-796/2016. számú határozatával 2016.
november 29-én, a 1112-413 nyilvántartási számon bejegyezte.
Az Alappal kapcsolatos részletes információkat az MKB Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója valamint Kezelési szabályzata tartalmazza.
Az Alapkezelő a www.mkbalapkezelo.hu honlapon, a www.kozzetetelek.hu honlapon jelenteti meg hirdetményét.

MKB Alapkezelő Zrt.