Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2016. éves jelentésének elkészültéről

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt, tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az általa kibocsátott MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2016. éves jelentése 2017. február 21-től az Alapkezelő székhelyén (1056. Budapest, Váci utca 38.), valamint a forgalmazó MKB Bank Zrt fiókjaiban, nyitvatartási időben a tisztelt befektetők rendelkezésére áll.
A beszámoló interneten a www.mkbalapkezelo.hu és a www.kozzetetelek.mnb.hu honlapon is megtekinthető.

Budapest, 2017. február 21.
MKB Alapkezelő zRt.