Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Kezelési Szabályzatának és Tájékoztatójának módosításáról


Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a H-KE-III-18/2017. számú határozatával jóváhagyta.

A Felügyelet engedélyezési határozata alapján az Alap Kezelési szabályzatára vonatkozóan módosul a kezelési szabályzatnak a befektetési politikát, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, a tőke megóvására, illetve hozamra vonatkozó ígéretet, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

Az Alap a névváltozást követően: MKB Forint Likviditási Alap néven működik tovább.

A módosításokat a Felügyelet ?A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról? szóló törvény (Kbftv.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.

A módosult Kezelési Szabályzatok hatályba lépése: 2017.04.03.

A Tájékoztató engedélyköteles módosítást nem tartalmazott, így határozatszám nem kapcsolódik hozzá, hatályba lépése megegyezik a Kezelési szabályzat hatályba lépésével.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a jelen hirdetményben megfogalmazott összefoglaló adatok nem helyettesítik a Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató megismerését.

Az Alapkezelő a www.mkbalapkezelo.hu honlapon, a www.kozzetetelek.hu honlapon jelenteti meg a jelen hirdetmény tárgyát képező befektetési alap módosított Kezelési Szabályzatát és Tájékoztatóját.


Budapest, 2017. március 1.

MKB Alapkezelő zRt.