Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye az MKB Top Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB MKB Top Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. április 6-án kelt, H-KE-III-174/2017. számú határozatával 2017. március 4. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok
nyilvántartásából.

Budapest, 2017. április 10.
MKB Alapkezelő zRt.