MKB Alapkezelő zRt. közleménye


MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap egy
jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról