MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Momentum 2 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Momentum 2 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek 2017.05.08-tól 2017.07.06-ig érvényes nettó eszközértéke és árfolyama a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján javításra került az alábbiak szerint:

Részletek