Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeit

Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

A Befektetési Alap típusa, fajtája: nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap

A Befektetési Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételének napjától határozatlan idejű.

Az Alap tájékoztatójának közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. június 19-én kelt, EN-III/ÉA-36/2009. sz. határozatával engedélyezte.

A befektetési jegyek minimum 200.000.000 darabszámban egyenként 1,- Ft névértékű, 'A' sorozatú dematerializált értékpapírok formájában kerülnek kibocsátásra. A kibocsátásra kerülő befektetési jegyek darabszámát az Alapkezelő nem korlátozza.